our panelists

U Z Eliserio

Trends in Contemporary Fiction
August 2, 2019 | 1:00 PM - 2:30 PM | Ballroom 1 | University of the Philippines Press

Si U Z. Eliserio (Matthew Eliserio) ay isa sa mga awtor ng KOLAB Koleksiyon ng mga dula (UP Press, 2018), at awtor ng Sa mga Suso ng Liwanag, Kami sa Lahat ng Mataba, at Apat na Putok. Nagtuturo siya ng pagsasalin sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman.