our panelists

Susie R Baclagon-Borrero

Dual Lingo: Translation as a Creative Practice
August 3, 2019 | 10:30 AM - 12:00 PM | Buenavista | Anvil Publishing

Si Susie R. Baclagon-Borrero ay isang tagasalin at manunulat ng kuwentong-pambata. Isinalin niya sa Filipino ang Selection Series ni Kiera Cass, Five People You Meet in Heaven ni Mitch Albom, OCW ni Carla Pacis, Agos: Modern European Writers in Filipino, at Haka: European Speculative Fiction in Filipino. At awtor siya ng mga aklat na Miyawing Kuting, Lolo Uweng, Salu-salo, at iba pa.