our panelists

Rody Vera

Trends in Contemporary Fiction
August 2, 2019 | 1:00 PM - 2:30 PM | Ballroom 1 | University of the Philippines Press

Si Rody Vera ay isang mandudula at screenwriter, mang-aawit, at aktor sa entablado. Humigit kumulang sa pitumpung dula na ang naisulat niya, ilan sa mga ito ay nailimbag bilang Tatlong Dula (na itinanghal ng Dulaang UP) mula sa UP Press nitong 2018. Mahigit dalawampung screenplay naman ang kanyang naisulat. Ilan sa mga ito’y nagwagi sa ilang patimpalak, tulad ng Carlos Palanca Memorial Awards for Literature (Dulang Ganap ang Haba at Dulang Pampelikula), na siyang nagbigay sa kanya ng karangalang Hall of Fame noong 2014. Siya ay ginawaran ng UMPIL ng Gawad Balagtas Award noong 2015. Sa taon ding iyon, iginawad din sa kanya ng Ateneo de Manila University ang Gawad Tanglaw ng Lahi. Siya ay cofounder ng Virgin Labfest, taunang festival ng mga bagong akda para sa tanghalan. Siya rin ang kasalukuyang pinuno ng Writer's Bloc Inc.